Котята для Вас

Наши котята "C" Вероока
30.07.2022

 
 

Папа: WCF Master, Pearl Master, World Ch.
Basilic Blessing Maks of Verooka
(SIB n 09 22)
 
Мама: Int.Ch. Fantastica Sibella of Verooka
(SIB fy 22)    

 

Наши котята "Р" Вероока
20.06.2022

 

 


 
 
 

Папа: WCF Master, Pearl Master, World Ch.
Basilic Blessing Maks of Verooka
(SIB n 09 22)
 
Мама: Ch. Kataklo Ma Cherie Verooka
(SIB f 09 22)